For proper results, open this webpage in Internet Explorer

Friday, April 4, 2008

ನೀ ಸಿಗದೆ


ನೀ ಸಿಗದೆ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ

ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಈ ವಿರಹ ಕೃಷ್ಣ || ನೀ ||ಕಮಲವಿಲ್ಲದ ಕೆರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು

ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಬೀಳು

ನೀ ಸಿಗದೆ ಉರಿ ಉರಿ ಕಳೆದೆ ಇರುಳ

ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಗಿದಿದೆ ದು:ಖ ಕೊರಳ || ನೀ ||ಅನ್ನ ಸೇರದು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಹುದೆಂದು

ಕುದಿವೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು

ಕೃಷ್ಣ ....

ಯಾರು ಅರಿವರೋ ಹೇಳು ನನ್ನ ನೋವ

ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಕೂಗುತಿದೆ ದಾಸಿ ಜೀವ || ನೀ ||ಒಳಗಿರುವ ಗಿರಿಧರನೇ ಹೊರಗೆ ಬಾರೋ

ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಂತು ಆ ರೂಪ ತೋರೋ

ಜನುಮ ಜನುಮದ ರಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ

ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹರಿವುದೇ ಅದರ ರೀತಿ || ನೀ ||

No comments:

COMMENTS